KIDEM TAZMİNATI ve TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı kısaca ;çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Kıdem Tazminatının Tarihçesi

Ülkemizde kıdem tazminatı ilk olarak 15 Haziran 1936 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 3008 sayılı iş kanunu ile çalışma yaşamımıza girmiştir.

Yıllar içerisinde İş Hukuku’ndaki düzenlemeler sonucu kıdem tazminatı; çalışanlar açısından giderek önemi artan bir hak, işverenler açısından ise yükü giderek artan bir maliyet haline gelmiştir.

İlk defa 1975 yılında fon kavramından bahsedilmiş ve 2002 yılında Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı gündeme gelmiştir. Fakat bu tasarı hala yasalaşmamıştır. Şimdilerde ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak tekrar gündemde yerini almıştır.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir?

Aslında bu sistem,BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) ‘in yeniden yapılandırılmış halidir de diyebiliriz. Daha önce BES adı altında çalışanlar, devlet tarafından da destekleniyordu. Bu sistemde, çalışanlardan % 3 oranında kesinti yapılmasının yanı sıra devlet de belli bir oranda katkı sağlıyordu, fakat işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde ise işveren de işin içine dahil ediliyor. Yani Bireysel Emeklilik Sistemi ‘nde olduğu gibi devlet katkısı devam ederken, çalışanlardan da işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler çalışanın hesabında aydan aya birikmeye devam edecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN HEDEF 2022

25 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler için istihdam açığının giderilmesi için çalışma başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tesis edilecek karma model ile işçilerin mevcut hakları korunacak. İlave destek de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecek. Devlet bu konuda elini taşın altına koyacak. İstihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni de inşallah 2022’de yürürlüğe koyacağız. ” dedi. Erdoğan,” Üretim, ticaret ve lojistik alanındaki avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. İstihdam Kalkanı Paketi’ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz. Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Amacımız 2020’de % 8.5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021’de % 6’ya 2022’de % 5’in altına indirmektir. ” dedi.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ‘NİN AVANTAJLARI

👍 Mevcut sistemde kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Fon sisteminde ise böyle bir şart aranmayacak.

👍Devlet katkısının olması

👍Kıdem tazminatı ile işverenler büyük bir yükün altında iken, yeni sistemde işverenlerin sırtındaki bu yük kaldırılmış oluyor.

TAMAMLAYICI EMEKLILIK SISTEMI ‘NİN DEZAVANTAJLARI

👎Mevcut sistemde çalışanlar tazminatlarını toplu bir şekilde alabiliyorken, yeni sistemde artık toplu para alamayacak. 60 yaşında hesapta biriken paranın %25’i peşin olarak alınacak kalan bakiye ise emekli maaşına ek yapılarak ödenecek.

👎Mevcut sistemde askerlik sebebi ile işten ayrılanlar tazminat alabiliyorken yeni sistemde askerlik sebebi ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamayacak.

👎Mevcut sistemde evlenen kadınlar bir yıl içinde işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyorken,yeni sistemde ise alamayacak.

👎Mevcut sistemde 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış ve 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamladıkları takdirde kıdem tazminatı alabiliyorken, yeni sistemde bu gerekçeyle tazminat alamayacaklar.

👎İşverenin fona çalışanları için ödemesi gereken primi ödemezse bu durumda çalışanların mağduriyetinin nasıl giderileceği açıklığa kavuşturulmamış.

admin:
whatsapp
line